Dataopslag Cell Observatory

Edit this information sheet | All information sheets
General information
URL
Description Dataopslag t.b.v. microscopie met 1Gb netwerkvoorziening. Data wordt tijdelijk opgeslagen op deze locatie en voor bewerking naar lokale werkstations (4TB +) gedownload.
Organisation Instituten LIC, LACDR, IBLLokale voorziening. Verzorgd door het ISSC.
Type of service Storage facility
Legislation Netherlands
Usage and appreciation 100TB/ ±50 gebruikers
Support organisation ISSC
Context
Stage in the research project During
Postion within the research process1. Creating data, 2. Processing data, 3. Analysing data
Domain 3. Shared Research Domain
Type of data 1. Raw data and data sets
Data curation
Data classification Klasse 2 voor interne informatie [voor een beperkte groep]
Administrative information
Funding Faculteit der Wiskunde en NatuurwetenschappenDepositor agreement Universitaire overeenkomst SURFUser agreement DNO FWN-ISSCPolicy
Intellectual property Universiteit LeidenData curation strategy
Target group
Faculty Science
Primary target group Medewekers LIC/LACDR/LIC | MicroscopenSecondary target group Derde partijen waar onderzoek voor wordt gedaanClassification of the service
Availability Volgens ISSC standaarden, uiteraard is beschikbaarheid van netwerk noodzakelijk voor gebruik.
Integrity Onbekend, we gaan er wel van uit dat de storage in RAID is uitgevoerd. Systeem is niet gemirrored dus geen fysieke infra op andere locatie. In geval van brand of andere calamiteit kan er sprake zijn van dataverlies.
Confidentiality Volgens ISSC standaarden.Formats
Accepted metadata formats n.v.t.
Accepted content types alle contenttypen
Accepted preferred formats n.v.t.
Accepteerde file formats alle bestanden
Storage
Maximum size of deposits 100 TB
Version management Yes
Quality control n.v.t.
Access
Access requirements Na akkoord ict-coördinator Cell Observatory.
Tools / Interfaces for access Network drive connection, WebDav.
(Persistent) identifiers
Preservation
Long term guarantees Het ISSC draagt zorg dat de ruimte op haar storagevoorzieningen beschikbaar blijft.
Complies with international standards for trusted repositories Not certified
Preservation strategy Vanwege de hoge kosten wordt de storagen enkel gebruikt als tijdelijke verzamelomgeving. Data wordt verwijderd om ruimte te maken voor nieuwe data. Er is dus geen sprake van preservering.
Costs
Storage k€40/jaar plus beheerkosten €k7/jaar
Access No
Preservation n.v.t.
Special conditions
Agreements with Leiden University Faculty of FWN has an agreement with ISSC concerning the storage
Risks Er kan geen metadata worden aangebracht. Indien data breder gedeeld moet worden of geschikt gemaakt moet worden voor lange termijn bewaring kost het een inspanning om metadata met terugwerkende kracht toe te voegen.