NWO datamanagementplan

Edit this information sheet | All information sheets
General information
URL http://www.nwo.nl/en/documents/nwo/data-management/data-management-plan-form
Description Template voor het schrijven van een datamanagementplan na ontvangst van een NWO subsidie.
After a proposal has been awarded funding, a researcher should elaborate the data management section into a data management plan. Within four months of the research project being awarded funding, the researcher must have submitted the first version of the data management plan to NWO.
Organisation NWONederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek
Type of service DMP Template
Legislation NetherlandsNWO valt onder verantwoordelijkheid van het Ministerie van OCW. De taken van NWO zijn vastgelegd in de wet op de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek.
Usage and appreciation Niet bekendIn gebruik sinds pilot 1 januari 2015Support organisation Algemeen mailadres en secretaris van het pilotprogramma

Vragen over het datamanagementbeleid van NWO kunt u mailen naar datamanagement@nwo.nl. In het template wordt voor hulp bij het invullen van het datamanagementplan verwezen naar de universiteitsbibliotheek / beoogde repository / ICT afdeling van instituut of universiteit.Context
Stage in the research project Before
Postion within the research process1. Creating data
Domain 1. Private Research Domain
Type of data 1. Raw data and data sets, 2. Data collections and structured databases, 3. Processed data and data representations, 4. Publications with data
Data curation0. Conceptualise
Data classification Klasse 3 voor openbare informatie, Klasse 2 voor interne informatie [voor een beperkte groep], Klasse 1 voor vertrouwelijke c.q. geheime informatie
Administrative information
Funding NWODepositor agreement n.v.t.User agreement n.v.t.Policy Data management policy NWOWetenschappers moeten aangeven hoe ze hun onderzoeksdata gaan opslaan, vindbaar maken en geschikt gaan maken voor hergebruik.Intellectual property NWOData curation strategy De pilot datamanagement dient om data die voortkomen uit NWO-gefinancierd onderzoek zoveel mogelijk toegankelijk en herbruikbaar te makenTarget group
Faculty General
Primary target group Ontvangers van een NWO subsidieSecondary target group NWO en onderzoeksinstellingenClassification of the service
Availability Vrij toegankelijk op website van NWOIntegrity n.v.t.Confidentiality n.v.t.Formats
Accepted metadata formats n.v.t.
Accepted content types templatein te dienen via het elektronische aanvraagsysteem Iris
Accepted preferred formats .doc
Accepteerde file formats n.v.t.
Storage
Maximum size of deposits n.v.t.
Version management Yes
Quality control n.v.t.
Access
Access requirements n.v.t.
Tools / Interfaces for access website NWO
(Persistent) identifiers
Preservation
Long term guarantees NWO uses input from this pilot for the further development of policy and the implementation of data management in all its funding instruments.In breed overleg worden ontwikkelingen besproken en vinden mogelijk aanpassingen van beleid en template plaats
Complies with international standards for trusted repositories Not applicable
Preservation strategy zie data curatie strategie
Costs
Storage No
Access No
Preservation n.v.t.
Special conditions
Agreements with Leiden University Nonegeen
Risks UL bespreekt bevindingen pilot met NWOonderzoeksproject kan niet van start gaan als dmp niet op tijd is ingeleverd