English (for Dutch see below)

In the project Corruption & Integrity of the Center for Public Values & Ethics (CPVE), information is gathered about scandals of (supposed) corruption and lacking integrity in Dutch administrative history. Since such information can be sensitive, the following disclaimer/proclaimer is applied to the content of this website.

1) The CPVE describes acts of and discussions concerning supposed corruption and lacking integrity to enable more research in and education about changing public morality and ideas concerning right and wrong public behavior in Dutch administrative history. However, the CPVE is not a judge and does not attach any judgment to the cases it describes. This means that inclusion of a case in the database does not in principle say anything about whether an act is right, wrong, illegal or corrupt. As a result, the database can (and does) contain cases that are still in court and/or cases in which it has been found by a judge that no corruption was actually at play. Inclusion of a case in the database is based on the existence of public scandal. The latter is, therefore, the main criterium for inclusion in the database.

2) The CPVE uses sources that are mostly publicly available. Statements and information from public sources (such as newspapers or websites) are verified by us as much as possible. Still, the responsibility for the accuracy of statements and information remains with the original sources. When the CPVE uses non-public sources, we always ask permission of the rightful owner to use material in a case description;

3) The CPVE falls under the Institute of Public Administration of Leiden University. As such, its researchers are bound to the stipulations as set forth in the Dutch Scientific Code of Conduct of  the Association of universities in the Netherlands (VSNU);

4) The CPVE is responsible for the content of this website and does whatever it can to ensure this content is current and correct. If this is not the case, we would like to hear from you. When you do, we will get in touch with you as soon as possible. Any information you provide us will be treated confidentially.


Nederlands

In het project Corruption & Integrity van het Center for Public Values & Ethics (CPVE) wordt informatie verzameld over corruptie en schendingen van integriteit uit de Nederlandse bestuursgeschiedenis. Dergelijke informatie is van nature gevoelig. Enige kanttekeningen zijn zodoende van toepassing: 

1) Het CPVE beschrijft en onderzoekt gevallen van en publieke discussie over (vermeende) corruptie en integriteitsschendingen ten behoeve van verder onderzoek naar en onderwijs over veranderende bestuurlijke moraal en ideeën over goed en slecht publiek gedrag in de Nederlandse bestuursgeschiedenis. Het CPVE verbindt zelf nadrukkelijk geen juridisch, inhoudelijk of politiek oordeel aan de beschreven handelingen. Zij is geen rechter. Het voorkomen van een casus in de database zegt dus in principe niets over de vraag of een handeling goed, fout, afkeurenswaardig, strafbaar of corrupt is. Opname van een casus in de database gebeurt op basis van het bestaan van publiek debat rondom (een) specifieke handeling(en). Als gevolg daarvan kan het voorkomen dat er ook zaken in de database staan die nog 'onder de rechter' zijn. Bovendien kan het voorkomen dat er zaken in de database zijn beschreven waarvan een rechter uiteidelijk heeft aangegeven dat er helemaal geen sprake was van corruptie of strafbaar gedrag;

2) Het CPVE gebruikt veelal publiek toegankelijke bronnen. Beweringen uit die bronnen (zoals kranten of websites) worden door ons waar mogelijk uiteraard geverifieerd, maar de verantwoordelijkheid voor de juistheid van uitspraken en informatie blijft bij de oorspronkelijke bronnen berusten. Bij gebruik van niet-openbare bronnen wordt altijd toestemming gevraagd aan rechthebbenden alvorens materiaal en informatie te gebruiken in een casusbeschrijving;

3) Het CPVE valt onder het Instituut Bestuurskunde van de Universiteit Leiden. Als zodanig zijn onderzoekers verbonden aan het CPVE gebonden aan de voorwaarden zoals beschreven in de Nederlandse Gedragscode Wetenschapsbeoefening van de Vereniging van (Samenwerkende) Nederlandse Universiteiten​ (VSNU);

4) Het CPVE is verantwoordelijk voor de inhoud van deze website en doet er alles aan deze actueel en juist te houden. Komt u desondanks toch iets tegen dat niet correct is of verouderd, dan stellen wij uw reactie bijzonder op prijs. U kunt gebruik maken van de contactgegevens op deze pagina om ons op zaken te wijzen. Wanneer u contact met ons opneemt, streven wij ernaar een snelle reactie te geven. Alle informatie die u ons verstrekt, behandelen wij vertrouwelijk.picture.jpg              
Directly to the CPVE website!​

 
Contact for this project
 ​
 
Dr. A.D.N. (Toon) Kerkhoff
+31 (0)70 800 9484
E-mail: a.d.n.kerkhoff@fgga.leidenuniv.nl